مطالبه طلبه شهید: امیر حسین حیدری

طلبه شهید :  امیر حسین حیدری

ولادت: 1342- قم

شهادت: 1362- خیبر

اي پدر و مادر عزيز من ، اميدوارم كه مرا حلال بكنيد ، چون آن طور كه بايد حق شما را ادا نكردم و اي برادران و خواهران شما هم همچنين .
اي دوستان و آشنايان و اي خواهر و برادرانم ، اميدوارم كه اين توصيه ها را به عنوان برادرتان از من بپذيريد كه نمازتان ترك نشود و بدانيد رضاي خداوند در نيكي و اطاعت از پدر و مادر است و ديگر اين كه درستان را خوب بخوانيد كه بدرد اسلام بخوريد.

تاریخ و زمان انتشار: دو شنبه 28 مرداد 1398
تهیه و تنظیم: زینب 135
منبع : نوید شاهد