مطالبات شهید : هادی قربانی مقدم

 

 

 

مطالبات شهید هادی قربانی مقدم :

مسئله اي كه عده اي را مخالف و نق زن كرده است مسئله به اصطلاح كمبود است و گراني و تورم اقتصادي كشور است آنها به خاطر دنيا دست به مخالفت با اسلام و كشورهاي اسلامي مي زنند و ممكن است كه خودشان فكر كنند طرفدار انقلاب مي باشند و در جريان صحيح انقلاب هستند . اولا" اين يك قانون مسلم است كه بعد از هر انقلابي كمبودها بشدت زياد مي شود و به خاطر اينكه نظام بهم ريخته و تا نظامي ديگر جايگزين شود و رجال مملكت متعهد به انقلاب باشند و در جريان امور قرار گيرند وقت بسيار لازم است و مخالفت رژيم استبدادي سابق و ضد انقلاب داخلي و خارجي از عوامل بوجود آمدن كمبود مي باشند .

حال وضع ايران را مقايسه كنيد ، انقلابي كه نظام 2500 ساله را ساقط كرده و از طرف هر دو قدرت شيطاني تهديد مي شود و يكي از آنها با تمام طرفدارنش كه از كشورهاي اقتصادي جهان مي باشد آنرا محاصره اقتصادي كرده و يكسال از انقلاب نگذشته جنگ خانمانسوزي يك كشور ( مجهز و قوي عرب) بنام عراق با 12 لشگر زرهي و پياده و كمكهاي تمام اجانب به ايران حمله كرده و تا 20 كيلو متري خاك اهواز پيشروي مي كند و حدودا" به اندازه فلسطين اشغالي از ايران خاك مي گيرد و سرمستانه پيشروي مي كند و بنادر و مراكز مهم اقتصادي ايران را مثل پالايشگاه نفت و ساير مراكز را ويران مي كند و از طرفي عوامل ضد انقلاب با ترور شخص و شخصيت رهبران مانند ميخ در جلو پاي انقلاب در مي آيند آيا كمبود و مسئله گراني و تورم قابل بيان مي باشد و اين مشكلات شايد هزاران مسئله باشد كه من به چند مسئله اشاره كردم .

برويد بخوانيد سرگذشت انقلاب هاي متكي به يكي از قدرتها را تا ببينيد كمبود يعني چه؟ هر دو قدرت در كشور هند با آن همه منابع اقتصادي و دم از دموكراسي زدن كه حدود نيم قرن از انقلابش مي گذرد بقول يكي از دكترهاي هندي 400 ميليون نفر در فقر اقتصادي بسر مي برند و فقط دارايي آنها يك لنگ و يك تكه پارچه كه به سر خود انداخته اند مي باشد و به كسي خانه دار مي گويند كه يك چادر داشته باشد و فقط در فكر بدست آوردن غذا براي يك وعده خود هستند و هزاران نفر در خيابان جان مي دهند .

حال وضع ايران را بنگريد در بازار كدام وسيله و چه مواد خوراكي كم شده و پست شده است الا اينكه بعضي از آنها زيادتر شده است . البته از لوازم لوكس و ساخت فرنگ كاسته شده و اين ضرورت انقلاب ماست و بايد كم شود و بايد زماني اصلا" وسايل خارجي وارد نشود . كه سر صف تخم مرغ و گوشت و نفت ديگر ارازل بسر و كله هم بزنيد و نق بزنيد و اينقدر مال دنيا اهميت ندهيد كه بخاطر يك كيلو روغن نباتي يكروز و يك شب خود را در صف بگذرانيد و تا مي شنويد جنسي كم شده بريزيد توي بازار و تا مي توانيد بخريد و انبار كنيد ، مسئله ديگري كه در كمبود موثر است و من فراموش كردم مسئله احتكار است .
اين براي ملت انقلاب ايران زشت مي باشد و باعث شرمساري پيش خدا و شهدا مي باشد . آنها در جبهه جان مي دهند و يك عده از شما سر صف مرغ دعوا مي كنيد آنها خون مي دهند و شب و روز مناجات مي كنند و شما شب و روز سر صف مي ايستيد . خودتان فكر كنيد و راه درست را پيدا كنيد و بدانيد زندگي يعني مشكلات و بايد انسان شب و روز زحمت بكشد و كار كند . زحمات خود را بي اجر و مزد نكنيد .

كمبودها قابل تحمل است و مي شود يكجوري آنها را تحمل كرد ولي قيامت زندگي اصلي است و تحمل آن مشكلات بسيار سخت است ؟؟؟ با يك مشت برنج جنس شده مي جنگيدند و شما با اينهمه خداي ناكرده ناشكر . كفران نعمت نكنيد كه به عذاب خداوند مبتلا مي شويد و خداوند اين نعمتهايش را از شما قطع خواهد كرد .

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 30 مرداد 1398
تهیه و تنظیم: زینب 135
منبع : نوید شاهد