مطالبات طلبه شهيد: مجيد بهنام


 

طلبه شهيد: مجيد بهنام 

نام پدر: حبيب الله

ولادت: 21/1/46 _ دماوند

مسئوليت: مبلّغ _ رزمنده

شهادت: 25 /12/63 _ بدر

 

 

قال الجواد «ع» : 

الأيّامُ تَهتِكُ لَكَ الأمرَ عَنِ الأسرارِ الكا مِنَةِ 

روزگار رازهاي نهان را بر تو آشكار مي كند.

 

 

مطالبات  :

 

مردم بيدار باشيد . موقعيت زماني خود را بشناسيد.

واي به آن روز كه جلويمان را بگيرند و چه بهتر كه بيدار باشيم و به رهبر عزيزمان كمك و ياري كنيم و از ياران او باشيم.

مردم قدر اين انقلاب و اين افراد حزب الهي را بدانيد كه ايران با بودن اين انقلاب و اين افراد به اينجا رسيد.

 

شعر

 

خوش آنكه زمان خويش را در يابد                 بيداري و درك با دل و سر يابد

ايران به وجود مردمي حزب الله                    اين منزلت و رتبه برتر يابد

 

تاریخ و زمان انتشار: یک شنبه 14 آذر 1395
تهیه و تنظیم: شفیق فکه ،منتخب ستارگان آسمانی
منبع : پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه، شبکه ایثار