مطالبات شهید : اکبر چاجی


نام: اکبر چاجی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 13 -01-1345

محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت: 21-11-1364

محل شهادت: اروند رود - والفجر8


مطالبه شهید :

براي اسلام و انقلاب تبليغات زيادي بكنيد تا نداي اسلام و اسلام طلبي به اقصي نقاط جهان برسد در اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامي تلاش لازم را بنماييد و از هيچ كوششي دريغ نكنيد .

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 22 مرداد 1398
تهیه و تنظیم: زینب 135
منبع : 1. سایت آوینی 2. تا شهدا